ATALANTA (2008-2016)


 

EUNAVFOR European Union Naval Force Somalia

Operation ATALANTA

 

SOMALIAN RANNIKKO

 

 

 

Tässä operatiossa palveli yhteensä 248 rauhanturvaajaa vuosin 2008-20016

248 soldiers served in this peacekeeping operation between 2008-2016

 

 

 

Operaatiossa käytetyt merkit ja tunnukset.

Medals, badges and insignia used in operation