OSGAP (1990-1992)

 

 

OSGAP Office of the Secretary General in Afganistan and Pakistan

 

AFGANISTAN JA PAKISTAN

 

 

 

Tässä operaatiossa palveli yhteensä 3 rauhanturvajaa vuosina 1990-1992.

 

3 soldiers served in this peacekeeping operation between 1990-1992

 

 

 

Operaatiossa käytetyt merkit ja tunnukset.

 

Medals, badges and insignia used in operation.