CONCORDIA (2003)

   

 

CONCORDIA European Union Force Concordia

 

MAKEDONIA

 

 

Tässä operatiossa palveli yhteensä 15 rauhanturvaajaa vuosina  2003

15 soldiers served in this peacekeeping operation between 2003

 

 

 

Operaatiossa käytetyt merkit ja tunnukset.

Medals, badges and insignia used in operation.