UNTAES (1996-1996)

 

 

UNTAES United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium 

 

KROTIA , ITÄ-SLAVONIA

 

 

Tässä operaatiossa palveli yhteensä 5 rauhanturvajaa vuosina 1996.

 

5 soldiers served in this peacekeeping operation between 1996.

 

 

 

Operaatiossa käytetyt merkit ja tunnukset.

 

Medals, badges and insignia used in operation.