UNOGIL (1958)

 

 

 

UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon 

 

LIBANON 

 

 

 

 

Tässä operaatiossa palveli yhteensä 8 rauhanturvajaa vuosina 1958.

 

8 soldiers served in this peacekeeping operation between 1958.

 

 

 

Operaatiossa käytetyt merkit ja tunnukset.

 

Medals, badges and insignia used in operation.