RS (2015-)

 

RS (2015-)

Resolute Support

 

 

Tässä operatiossa palveli yhteensä 49 rauhanturvaajaa vuosina 2015-


 

49 soldiers served in this peacekeeping operation between 2015-


 

 

Operaatiossa käytetyt merkit ja tunnukset.

 

Medals, badges and insignia used in operation.