UNIPOM (1965-1966)

 

 

UNIPOM United Nations India Pakistan Observation Mission

 

PAKISTAN 

 

 

 

 

Tässä operaatiossa palveli yhteensä 12 rauhanturvajaa vuosina 1965-1966.

 

12 soldiers served in this peacekeeping operation between 1965-1966.

 

 

 

Operaatiossa käytetyt merkit ja tunnukset.

 

Medals, badges and insignia used in operation.